CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

Khách hàng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Số 06, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Bảo dưỡng điều hòa
- Thay thế tủ điện
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tháng 06/2020- Tháng 12/2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC

Menu