Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa máy sấy khí;
Lắp đèn bẫy côn trùng;
Làm cover cho hệ thống máy;
Lắp sàn thao tác cho máy;
Sửa chữa hệ thống lạnh;
Sửa chữa hệ thống máy nén khí;
Bảo trì bảo dưỡng PCCC.