Hạng mục thi công:

Cung cấp lock điều hòa;
Lắp kệ để hàng;
Cung cấp và lắp đặt đồng hồ nước;
Di chuyển vách Panel;
Bảo dưỡng bình chữa cháy;
BTBD hệ thống điều hòa;
Nạp bình chữa cháy.