Hạng mục thi công:

Cung cấp vòi bình chữa cháy;
Cung cấp bình PCCC.