Hạng mục đã thi công:

Lắp dây chuyền sản xuất
Sửa chữa logo công ty
Gia công cơ khí
Sửa chữa mái tôn nhà xe
Sửa lại nhà kho
Sơn lại tường nhà máy
Sơn tường nhà máy 2
Cải tạo nhà xưởng
Sửa chữa dột nhà máy 1
Sửa chữa dột nhà máy 2
Sửa chữa mái tôn nhà kho
Cải tạo, sửa chữa phòng hóa chất
Sơn tường nhà ăn, nhà máy 1, nhà máy 2
Lắp dây chuyền sản xuất tầng 1
Lắp dây chuyền sản xuất tầng 2
Lắp dây chuyền sản xuất tầng 3
Lắp đặt cửa trượt panel
Gia công sàn inox