Hạng mục đã thi công:

Nạp bình chữa cháy;
Bảo trì – bảo dưỡng, cải tạo PCCC;
Đèn Exit các loại.