Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa điều hòa;
Quấn động cơ;
Bảo trì bảo dưỡng điều hòa;
Nạp gas điều hòa;
Sơn mái tôn;
Sơn chống rỉ;
Cung cấp Mica;
Cung cấp ống đồng;
Sửa chữa điều hòa;.
Sửa chữa điện