Hạng mục đã thi công:

Bảo dưỡng điều hòa, lắp điều hòa;
Bán bình + nạp bình;
Nạp bình chữa cháy.