Hạng mục đã thi công:

Nạp bình chữa cháy;
Bảo dưỡng điều hòa;
Bảo dưỡng hệ thống PCCC.