Hạng mục đã thi công:

Cung cấp và lắp đặt máy bơm;
Bảo dưỡng HT PCCC;
Sửa chữa bo mạch;
Bảo dưỡng bình chữa cháy.