Hạng mục đã thi công:

Lắp đặt điều hòa;
Sửa van cầu nước;
Cải tạo hệ thống PCCC;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió dây truyền sản xuất;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho dây truyền sản xuất;
Cải tạo hệ thống thang máng cáp;
Cung cấp thiết bị điện;
Cải tạo hệ thống thông gió;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa;
Cải tạo hệ thống chiếu sáng;
Lắp đặt bơm chữa cháy;
Sửa chữa và thay thế điều hòa;
Kệ để hàng.