Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa và kiểm tra bộ lọc;
Nạp bình chữa cháy;
Bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động;
Bảo dưỡng hệ thống PCCC.