Hạng mục đã thi công:

Kệ để hàng;
Sửa chữa và bảo trì hệ thống điều hòa;
Cải tạo hệ thống điện;
Sửa máy bơm;
Lắp đặt cẩu trục;
Cải tạo xây dựng;
Sửa chữa xe nâng.