Hạng mục đã thi công:

Lắp đặt bóng đèn;
Cung cấp bình PCCC, bảo trì, bảo dưỡng PCCC;
Lắp đặt cửa Panel;
Sửa chữa thay thế điều hòa.