Hạng mục đã thi công:

Bảo trì – bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy, thoát hiểm;
Cung cấp bình chữa cháy.