Hạng mục đã thi công:

Lắp đặt hệ thống PCCC;
BTBD hệ thống báo cháy, chữa cháy, thoát hiểm;
Cung cấp vật tư PCCC;
BTBD hệ thống chiếu sáng sự cố.