Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa hệ thống báo cháy;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa;
Làm cover khu hút thuốc cho công nhân viên;
Cải tạo xây dựng;
Cải tạo hệ thống điều hòa không khí;
Bảo dưỡng PCCC;
Cung cấp vật tư PCCC;
Bảo trì bảo dưỡng máy nén khí;
Cung cấp phao bơm+ vòi;
Nạp bình chữa cháy.