Hạng mục đã thi công:

Cải tạo hệ thống cơ điện;
Tháo dỡ hệ thống điện;
Cải tạo hệ thống PCCC + nạp bình;
Lắp tủ điện;
Sửa chữa máy bơm PCCC;
Bảo trì bảo dưỡng PCCC.