Hạng mục đã thi công:

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Cải tạo hệ thống thông gió nhà xưởng;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa;
Cải tạo hệ thống điện;
Sửa chữa hệ thống xử lí khí thải;
Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lí khí thải.