Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa điều hòa;
Sửa chữa quạt thông gió;
Cải tạo các hạng mục theo PO;
Sửa chữa cửa;
Sửa chữa bình tích áp;
Bảo trì bảo dưỡng điều hòa;
Sửa chữa điều hòa;
Bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió;
Sửa chữa cửa kính.