Hạng mục đã thi công:

Nạp bình chữa cháy;
Lắp đặt hệ thống thông gió;
Bảo dưỡng bình chữa cháy;
Nạp bình chữa cháy;
Ống gió vải mềm.